Dự án tuyệt vời cần bàn tay tuyệt vời. Chúng tôi có thể không biết bạn chỉ được nêu ra, nhưng chúng tôi nghĩ rằng bạn muốn xây dựng một trang web tốt hơn. Cùng với nhau, chúng tôi đã sẵn sàng để thay đổi thế giới! Tại Phalcon, chúng tôi đang xây dựng một khuôn khổ tổng quan mới cho PHP; chúng tôi muốn cung cấp cho bạn một hiệu suất tuyệt vời trong khi giúp bạn phát triển một cách dễ dàng và vui vẻ.

We hope that you enjoy Phalcon as much as we do. We always welcome your collaboration and help! You don't have to be a C developer to help Phalcon! There are many other areas that you can contribute:

Tài liệu

The repository of this website is available on github. We are using readthedocs to manage our documentation.

We always appreciate corrections, additions and enhancements in our documentation, so all you have to do is clone the repository and issue a pull request!

If you can help non English speaking developers by translating some of the content to another language, that would be great!

Sự chuyển đổi

Chúng tôi đang cố gắng để đạt được như nhiều nhà phát triển có thể, phá bỏ các rào cản ngôn ngữ. Chúng tôi đang sử dụng : 2: , để xử lý tất cả các từ hoặc câu mà cần phải được dịch cho trang web này. Kho dự án nằm đây và bên dưới, bạn có thể xem tình trạng hiện tại của nỗ lực dịch của chúng tôi.

Loading chart...

Sự truyền bá

Có rất nhiều người vẫn sẽ không biết sự tồn tại của Phalcon hoặc là chưa sẵn sàng làm việc với nó. Chúng tôi chắc chắn rằng nhiều nhà phát triển sẽ được hưởng lợi từ việc nghe những thông tin về Phalcon và làm thế nào nó có thể giúp đỡ họ. Nếu bạn biết bất kỳ một sự kiện/cuộc hợp PHP và bạn ước rằng có thể nói chuyện về dự án đó, bạn có thể hỏi nhận được sự hỗ trợ đầy đủ cảu chúng tôi. Ai sẽ không muốn biết về các công cụ đã tạo ra một cuộc cách mạng về việc phát triển PHP?

Ứng dụng mẫu

Ví dụ lớn giúp đỡ người khác để hiểu rõ hơn về những điều lớn có thể được tạo ra với Phalcon. Cảm thấy tự do để chia sẻ kho để lấy mẫu ứng dụng giúp đỡ người khác với công việc của họ và cho phép những người khác cung cấp thông tin phản hồi lại công việc của bạn

Blog

Nếu bạn thích viết, hãy nhớ blog của chúng tôi, nó được mở để tạo ra các hướng dẫn bởi bạn. Nếu bạn có một blog và bạn có viết vài điều về Phalcon, chúng tôi cũng có thể xuất bản trong các trang mạng xã hội của chúng tôi để đạt được tầm nhìn tối đa. Nếu bài viết trên blog của bạn là trong một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, chúng tôi muốn chia sẻ nó và có khả năng dịch nó nếu có thể. Nếu bạn biết về blog liên quan đến PHP quan tâm đến trình bày dự án để khán giả của mình xin vui lòng cho chúng tôi biết.

Chia sẻ kinh nghiệm của bạn

Đừng e ngại, cảm thấy tự do để chia sẻ các cách mà qua đó Phalcon là hữu ích cho bạn với cộng đồng. Nếu Phalcon là một trường hợp thành công đối với bạn, chúng ta hãy chia sẻ với cộng đồng. Ngoài ra, thảo luận về những gì các thành phần cần thiết làm thêm, những gì bạn có thể làm dễ dàng hơn, những lợi ích bạn có được từ việc sử dụng Phalcon. Mặc dù không phải tất cả mọi thứ có thể được thực hiện ngay lập tức, đầu vào của bạn trên các yêu cầu tính năng mới rất có thể giúp chúng ta định hình tương lai của dự án. Thông tin phản hồi của bạn sẽ giúp tất cả chúng tôi.

Mạng xã hội

Phalcon được phát triển trên một cơ sở hàng ngày, thông qua mong muốn của chúng tôi để làm cho nó tốt hơn. Mạng xã hội là một phần của cuộc sống của chúng tôi bây giờ, và tất cả chúng ta tương tác với những người khác thông qua họ. Chia sẻ kinh nghiệm Phalcon của bạn với các vòng tròn xã hội của bạn sẽ tăng đáng kể khả năng hiển thị của dự án. Ngày càng nhiều người sẽ tham gia vào cộng đồng của chúng tôi, do đó làm cho nó mạnh hơn, thậm chí nhiều tính năng phong phú và phổ biến. Như, '+1', chia sẻ bài viết mà chúng tôi liên tục đăng bài trên tất cả các mạng xã hội, tham gia vào các cuộc thảo luận liên quan đến những bài viết. Người khám phá Phalcon thông qua tương tác của bạn sẽ cảm ơn bạn!

Chúng tôi có một sự hiện diện trong hầu hết các mạng xã hội phổ biến. Bằng theo chúng tôi, bạn đang giúp chúng tôi tăng khả năng hiển thị của dự án:

Đóng góp / Tài trợ

Chúng tôi là một đội ngũ nòng cốt nhỏ nhưng hiệu quả của các nhà phát triển làm việc đuôi của chúng tôi ra. Chúng tôi cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho dự án. Tất cả niềm đam mê của chúng tôi cho dự án này làm cho chúng ta muốn được tốt hơn mỗi ngày. Phalcon là phần mềm mã nguồn mở những nỗ lực cần thiết cho sự phát triển liên tục của nó. Bạn có thể giúp chúng tôi giữ cho sự phát triển hoạt động bằng cách quyên góp cho dự án hoặc tài trợ cho phát triển. Nhiều thời gian và nguồn lực dành riêng cho dự án là hoạt động nhiều hơn, cải thiện hơn, hỗ trợ tốt hơn, tính năng tuyệt vời hơn, vv

Cảm ơn

Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả những người đóng góp và cũng như các thành viên của cộng đồng chúng tôi, đã làm cho khuôn khổ Phalcon là tốt nhất của loại hình này. Nói cách của các bạn và tham gia thúc đẩy cho chúng tôi làm tốt hơn. Chúng tôi hy vọng sẽ đáp ứng và sự tin tưởng bạn khi đặt niềm tin vào Phalcon

Cảm ơn bạn đã bay cùng Phalcon <3