ดาวน์โหลด Phalcon

Phalcon เป็น C extension ดังนั้นคุณต้องดาวน์โหลดไบนารี่ไฟล์สำหรับแพลตฟอร์มของคุณ หรือจะคอมไพล์จากซอร์ซโค๊ดก็ได้

Ubuntu or Debian

To install Phalcon on Ubuntu or Debian you need to follow these steps:

          curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/phalcon/stable/script.deb.sh | sudo bash

sudo apt-get install php5-phalcon

# Ubuntu 16.04+ or Debian 9+
sudo apt-get install php7.0-phalcon
        

If you wish to install the legacy version of Phalcon (1.x) use the following PPA:

sudo apt-add-repository ppa:phalcon/legacy

If you are missing apt-add-repository run the following command:

# Ubuntu 14.04+
sudo apt-get install software-properties-common

# Ubuntu 12.04
sudo apt-get install python-software-properties

การคอมไพล์

บน Linux คุณสามารถคอมไพล์และติดตั้ง extension ได้ง่ายๆ จากซอรซ์โค๊ด

ความต้องการของระบบ

แพ็คเกจที่เราต้องการให้ติดตั้งก่อน:

 • ทรัพยากรสำหรับการพัฒนา PHP 5.x
 • GCC คอมไพล์เลอร์

# Ubuntu
sudo apt-get install php5-dev php5-mysql gcc libpcre3-dev

# Fedora
sudo yum install php-devel php-mysqlnd gcc libtool pcre-devel

# RHEL
sudo yum install php-devel php-mysql gcc libtool pcre-devel

# Suse
yast2 -i php5-pear php5-devel php5-mysql gcc libtool pcre-devel

# OS X (Using Homebrew)
brew tap homebrew/dupes
brew tap homebrew/versions
brew tap homebrew/php
brew install php5x php5x-phalcon # Where "x" - minor number of PHP

การคอมไพล์

1. การสร้าง extension จากซอร์ซโค๊ดภาษา C ดูตามขั้นตอนต่อไปนี้:

git clone --depth=1 git://github.com/phalcon/cphalcon.git
cd cphalcon/build
sudo ./install

2. เพิ่ม extension ไปใน php.ini:

extension=phalcon.so

3. สุดท้าย รีสตาร์ทเว็บเซิร์ฟเวอร์

Arch Linux

มี PKGBUILD สำหรับ ArchLinux พร้อมใช้งานที่นี่

OpenSUSE

มีแพ็คเกจพร้อมใช้ ที่นี่ (ขอบคุณ Mariusz Łączak)

FreeBSD

มีพอร์ตสำหรับ FreeBSD คุณแค่ใช้คำสั่งเพียงเล็กน้อยสำหรับการติดตั้ง:

# pkg_add -r phalcon
หรือ
# cd /usr/ports/www/phalcon && make install clean

cPanel

After requests from the community, the cPanel developers released a custom module that allows for installation of Phalcon in cPanel hosted sites. Information can be found here. The module is maintained in Github.

ส่วนประกอบต่างๆ

แม้ว่า Phalcon จะไม่เชื่อมโยงไปยัง extension อื่นๆ ในระดับไบนารี่ แต่ก็ใช้บางส่วนของมันเพื่อสนับสนุนการทำงาน extension ที่ใช้งานเหล่านั้นคือ:

 • mbstring
 • mcrypt
 • openssl
 • PDO
 • PDO/Mysql
 • PDO/Postgresql
 • PDO/Sqlite
 • PDO/Oracle
 • Mongo

ไม่จำเป็นจะต้องมี extension ทั้งหมดตามข้างต้นในระบบที่ติดตั้ง Phalcon คุณสามารถติดตั้งเพียงสิ่งที่คุณต้องการก็พอ สำหรับการสร้าง instance ถ้าคุณใชั MySQL ดาต้าเบส คุณก็แค่โหลด PDO และ PDO/MySQL โดยไม่ต้องสนใจ Oracle, SQlite, Postgresql และ Mongo

ต้องการให้ช่วย?

กรุณาดูที่ หน้าสนับสนุน สำหรับช่องทางการช่วยเหลือ เราจะทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับช่วยคุณ