Mocno zalecamy korzystanie z najnowszej wersji PHP odpowiadającej naszym bibliotekom DLL, tak aby skorzystać z pełnego zestawu funkcji Phalcona.

Pobierz

Windows DLLs can be downloaded from our Github release page here


Instalacja

Instalacja

extension=php_phalcon.dll


Powiązane