Phalcon jest rozszerzeniem C, a więc potrzebujesz ściągnąć go w postacie binarnej dla swojej platformy, lub skompilować go ze źródła.

Ubuntu or Debian

To install Phalcon on Ubuntu or Debian you need to follow these steps:

curl -s "https://packagecloud.io/install/repositories/phalcon/stable/script.deb.sh" | sudo bash

sudo apt-get install php5-phalcon

# Ubuntu 16.04+, Debian 9+
sudo apt-get install php7.0-phalcon

If you wish to install the legacy version of Phalcon (1.x) use the following PPA:

sudo apt-add-repository ppa:phalcon/legacy

If you are missing apt-add-repository run the following command:

# Ubuntu 14.04+
sudo apt-get install software-properties-common

# Ubuntu 12.04
sudo apt-get install python-software-properties

Kompilowanie

W systemie operacyjnym Linux możesz łatwo skompilować i zainstalować rozszerzenie z kodu źródłowego

Wymagania

Wymagane jest, aby pewne paczki były już zainstalowane:

# Ubuntu
sudo apt-get install php5-dev php5-mysql gcc libpcre3-dev

# Fedora
sudo yum install php-devel php-mysqlnd gcc libtool pcre-devel

# RHEL
sudo yum install php-devel php-mysql gcc libtool pcre-devel

# Suse
yast2 -i php5-pear php5-devel php5-mysql gcc libtool pcre-devel

# OS X (Homebrew)
brew tap homebrew/dupes
brew tap homebrew/versions
brew tap homebrew/php
brew install php5x php5x-phalcon # php55, php56, ...

Kompilowanie

1. Aby stworzyć rozszerzenie ze źródła C przejdź do następnych kroków:

git clone --depth=1 "git://github.com/phalcon/cphalcon.git"
cd cphalcon/build
sudo ./install

2. Dodaj rozszerzenie do swojego php.ini:

extension=phalcon.so

3. Wreszcie, zrestartuj serwer

Arch Linux

There is a PKGBUILD for ArchLinux, available here

OpenSUSE

There is a package available here (thanks to Mariusz Łączak)

FreeBSD

Port dostępny dla FreeBSD. Potrzebujesz jedynie tych kilku komend z linii poleceń aby to zainstalować:

pkg_add -r phalcon

albo

cd /usr/ports/www/phalcon && make install clean

cPanel

After requests from the community, the cPanel developers released a custom module that allows for installation of Phalcon in cPanel hosted sites. Information can be found here. The module is maintained in Github.

Zależności

Chociaż Phalcon nie jest związany z innymi rozszerzeniami to jednak korzysta z funkcjonalności niektórych z nich. Wykorzystane rozszerzenia to:

It is not necessary for all the above extensions to be present in the system that has Phalcon installed. You can only install the ones that meet your needs. For instance if you use a MySQL database, then you can only load PDO and PDO/MySQL ignoring the Oracle, SQlite, Postgresql and Mongo.

Potrzebujesz pomocy?

Have a look at our support page for ways to get support. We will do our best to help you.