Phalcon jest rozszerzeniem C, a więc potrzebujesz ściągnąć go w postacie binarnej dla swojej platformy, lub skompilować go ze źródła.

Ubuntu lub Debian

Do instalacji Phalcona na Ubuntu lub Debiana, musisz wykonaj następujące kroki:

curl -s "https://packagecloud.io/install/repositories/phalcon/stable/script.deb.sh" | sudo bash

sudo apt-get install php5-phalcon

# Ubuntu 16.04+, Debian 9+
sudo apt-get install php7.0-phalcon

If you wish to install the legacy version of Phalcon (1.x) use the following PPA:

sudo apt-add-repository ppa:phalcon/legacy

Jeśli brakuje apt-add-repository, uruchom następujące polecenie:

# Ubuntu 14.04+
sudo apt-get install software-properties-common

# Ubuntu 12.04
sudo apt-get install python-software-properties

Kompilowanie

W systemie operacyjnym Linux możesz łatwo skompilować i zainstalować rozszerzenie z kodu źródłowego

Wymagania

Wymagane jest, aby pewne paczki były już zainstalowane:

# Ubuntu
sudo apt-get install php5-dev php5-mysql gcc libpcre3-dev

# Fedora
sudo yum install php-devel php-mysqlnd gcc libtool pcre-devel

# RHEL
sudo yum install php-devel php-mysql gcc libtool pcre-devel

# Suse
yast2 -i php5-pear php5-devel php5-mysql gcc libtool pcre-devel

# OS X (Homebrew)
brew tap homebrew/dupes
brew tap homebrew/versions
brew tap homebrew/php
brew install php5x php5x-phalcon # php55, php56, ...

Kompilowanie

1. Aby stworzyć rozszerzenie ze źródła C przejdź do następnych kroków:

git clone --depth=1 "git://github.com/phalcon/cphalcon.git"
cd cphalcon/build
sudo ./install

2. Dodaj rozszerzenie do swojego php.ini:

extension=phalcon.so

3. Wreszcie, zrestartuj serwer

Arch Linux

Jest PKGBUILD dla ArchLinux, dostępny tutaj

OpenSUSE

There is a package available here (thanks to Mariusz Łączak)

FreeBSD

Port dostępny dla FreeBSD. Potrzebujesz jedynie tych kilku komend z linii poleceń aby to zainstalować:

pkg_add -r phalcon

albo

cd /usr/ports/www/phalcon && make install clean

cPanel

After requests from the community, the cPanel developers released a custom module that allows for installation of Phalcon in cPanel hosted sites. Information can be found here. The module is maintained in Github.

Zależności

Chociaż Phalcon nie jest związany z innymi rozszerzeniami to jednak korzysta z funkcjonalności niektórych z nich. Wykorzystane rozszerzenia to:

Nie jest konieczne, by wszystkie powyższe rozszerzenia były obecne w systemie, w którym zainstalowano Phalcon. Można zainstalować tylko te potrzebne. Dla przykładu, jeśli używasz bazy MySQL, potrzebujesz jedynie PDO oraz PDO/MySQL pomijając Oracle, SQlite, Postgresql i Mongo.

Potrzebujesz pomocy?

Have a look at our support page for ways to get support. We will do our best to help you.