Pobierz Phalcona

Phalcon jest rozszerzeniem C, a więc potrzebujesz ściągnąć go w postacie binarnej dla swojej platformy, lub skompilować go ze źródła.

Ubuntu or Debian

To install Phalcon on Ubuntu or Debian you need to follow these steps:

          curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/phalcon/stable/script.deb.sh | sudo bash

sudo apt-get install php5-phalcon

# Ubuntu 16.04+ or Debian 9+
sudo apt-get install php7.0-phalcon
        

If you wish to install the legacy version of Phalcon (1.x) use the following PPA:

sudo apt-add-repository ppa:phalcon/legacy

If you are missing apt-add-repository run the following command:

# Ubuntu 14.04+
sudo apt-get install software-properties-common

# Ubuntu 12.04
sudo apt-get install python-software-properties

Kompilowanie

W systemie operacyjnym Linux możesz łatwo skompilować i zainstalować rozszerzenie z kodu źródłowego

Wymagania

Wymagane jest, aby pewne paczki były już zainstalowane:

 • Zasoby rozwoju PHP 5.x
 • GCC kompiler

# Ubuntu
sudo apt-get install php5-dev php5-mysql gcc libpcre3-dev

# Fedora
sudo yum install php-devel php-mysqlnd gcc libtool pcre-devel

# RHEL
sudo yum install php-devel php-mysql gcc libtool pcre-devel

# Suse
yast2 -i php5-pear php5-devel php5-mysql gcc libtool pcre-devel

# OS X (Using Homebrew)
brew tap homebrew/dupes
brew tap homebrew/versions
brew tap homebrew/php
brew install php5x php5x-phalcon # Where "x" - minor number of PHP

Kompilowanie

1. Aby stworzyć rozszerzenie ze źródła C przejdź do następnych kroków:

git clone --depth=1 git://github.com/phalcon/cphalcon.git
cd cphalcon/build
sudo ./install

2. Dodaj rozszerzenie do swojego php.ini:

extension=phalcon.so

3. Wreszcie, zrestartuj serwer

Arch Linux

Tutaj dostępny jest PKGBUILD dla ArchLinux

OpenSUSE

Paczka dostępna jest tutaj (podziękowania dla Mariusz Łączak)

FreeBSD

Port dostępny dla FreeBSD. Potrzebujesz jedynie tych kilku komend z linii poleceń aby to zainstalować:

# pkg_add -r phalcon
albo
# cd /usr/ports/www/phalcon && make install clean

cPanel

After requests from the community, the cPanel developers released a custom module that allows for installation of Phalcon in cPanel hosted sites. Information can be found here. The module is maintained in Github.

Zależności

Chociaż Phalcon nie jest związany z innymi rozszerzeniami to jednak korzysta z funkcjonalności niektórych z nich. Wykorzystane rozszerzenia to:

 • mbstring
 • mcrypt
 • openssl
 • PDO
 • PDO/Mysql
 • PDO/Postgresql
 • PDO/Sqlite
 • PDO/Oracle
 • Mongo

Nie jest wymagane aby wszystkie rozszerzenia były obecne w systemie, w którym zainstalowany jest Phalcon. Możesz zainstalować tylko te, które potrzebujesz. Dla przykładu, jeśli używasz baz MySQL, potrzebujesz jedynie PDO albo PDO/MySQL i możesz zignorować Oracle, SQlite, Postgresql i Mongo.

Potrzebujesz pomocy?

Zajrzyj na naszą stronę wsparcia aby zobaczyć jak możesz je otrzymać. Zrobimy wszystko co w naszej mocy aby Ci pomóc.