Phalcon is een C extensie, dus moet je de binary voor je platform downloaden of het vanaf de broncode compileren.

Ubuntu of Debian

Om Phalcon op Ubuntu te installeren dien je de volgende stappen te volgen:

curl -s "https://packagecloud.io/install/repositories/phalcon/stable/script.deb.sh" | sudo bash

sudo apt-get install php5-phalcon

# Ubuntu 16.04+, Debian 9+
sudo apt-get install php7.0-phalcon

Als je een oudere versie van Phalcon (1.x) wilt installeren, gebruik de volgende PPA:

sudo apt-add-repository ppa:phalcon/legacy

Als je het commando apt-add-repository mist, voer dan het volgende commando uit:

# Ubuntu 14.04+
sudo apt-get install software-properties-common

# Ubuntu 12.04
sudo apt-get install python-software-properties

Compilatie

In Linux kun je de extensie makkelijk compileren en installeren vanuit de broncode.

Vereisten

Enkele packages moeten op voorhand geïnstalleerd zijn:

# Ubuntu
sudo apt-get install php5-dev php5-mysql gcc libpcre3-dev

# Fedora
sudo yum install php-devel php-mysqlnd gcc libtool pcre-devel

# RHEL
sudo yum install php-devel php-mysql gcc libtool pcre-devel

# Suse
yast2 -i php5-pear php5-devel php5-mysql gcc libtool pcre-devel

# OS X (Homebrew)
brew tap homebrew/dupes
brew tap homebrew/versions
brew tap homebrew/php
brew install php5x php5x-phalcon # php55, php56, ...

Compilatie

1. Volg volgende stappen om de extensie vanaf C code te creëren:

git clone --depth=1 "git://github.com/phalcon/cphalcon.git"
cd cphalcon/build
sudo ./install

2. Voeg de extensie toe aan je php.ini:

extension=phalcon.so

3. Herstart je webserver

Arch Linux

Er is een PKGBUILD voor ArchLinux hier beschikbaar

OpenSUSE

Er is een pakket beschikbaar hier (met dank aan Mariusz Łączak)

FreeBSD

Er is een port beschikbaar voor FreeBSD. Je moet alleen de volgende commando's volgen om het te installeren:

pkg_add -r phalcon

of

cd /usr/ports/www/phalcon && make install clean

cPanel

After requests from the community, the cPanel developers released a custom module that allows for installation of Phalcon in cPanel hosted sites. Information can be found here. The module is maintained in Github.

Afhankelijkheden

Hoewel Phalcon niet binair gekoppeld is aan andere extensie worden sommige hiervan wel gebruikt voor bepaalde functionaliteit. De gebruikte extensies zijn:

It is not necessary for all the above extensions to be present in the system that has Phalcon installed. You can only install the ones that meet your needs. For instance if you use a MySQL database, then you can only load PDO and PDO/MySQL ignoring the Oracle, SQlite, Postgresql and Mongo.

Hulp nodig?

Neem een kijkje op onze ondersteuningspagina voor manieren om ondersteuning te krijgen. Wij zullen ons best doen om u te helpen.