Download Phalcon

Phalcon is een C extensie, dus moet je de binary voor je platform downloaden of het vanaf de broncode compileren.

Ubuntu or Debian

Om Phalcon op Ubuntu te installeren dien je de volgende stappen te volgen:

          curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/phalcon/stable/script.deb.sh | sudo bash

sudo apt-get install php5-phalcon

# Ubuntu 16.04+ or Debian 9+
sudo apt-get install php7.0-phalcon
        

If you wish to install the legacy version of Phalcon (1.x) use the following PPA:

sudo apt-add-repository ppa:phalcon/legacy

Als je het commando apt-add-repository mist, voer dan het volgende commando uit:

# Ubuntu 14.04+
sudo apt-get install software-properties-common

# Ubuntu 12.04
sudo apt-get install python-software-properties

Compilatie

In Linux kun je de extensie makkelijk compileren en installeren vanuit de broncode.

Vereisten

Enkele packages moeten op voorhand geïnstalleerd zijn:

 • PHP 5.x ontwikkelbronnen
 • GCC compiler

# Ubuntu
sudo apt-get install php5-dev php5-mysql gcc libpcre3-dev

# Fedora
sudo yum install php-devel php-mysqlnd gcc libtool pcre-devel

# RHEL
sudo yum install php-devel php-mysql gcc libtool pcre-devel

# Suse
yast2 -i php5-pear php5-devel php5-mysql gcc libtool pcre-devel

# OS X (Using Homebrew)
brew tap homebrew/dupes
brew tap homebrew/versions
brew tap homebrew/php
brew install php5x php5x-phalcon # Where "x" - minor number of PHP

Compilatie

1. Volg volgende stappen om de extensie vanaf C code te creëren:

git clone --depth=1 git://github.com/phalcon/cphalcon.git
cd cphalcon/build
sudo ./install

2. Voeg de extensie toe aan je php.ini:

extension=phalcon.so

3. Herstart je webserver

Arch Linux

Er is een PKGBUILD voor ArchLinux hier beschikbaar

OpenSUSE

Er is hier een package beschikbaar (dankzij Mariusz Łączak)

FreeBSD

Er is een port beschikbaar voor FreeBSD. Je moet alleen de volgende commando's volgen om het te installeren:

# pkg_add -r phalcon
of
# cd /usr/ports/www/phalcon && make install clean

cPanel

After requests from the community, the cPanel developers released a custom module that allows for installation of Phalcon in cPanel hosted sites. Information can be found here. The module is maintained in Github.

Afhankelijkheden

Hoewel Phalcon niet binair gekoppeld is aan andere extensie worden sommige hiervan wel gebruikt voor bepaalde functionaliteit. De gebruikte extensies zijn:

 • mbstring
 • mcrypt
 • openssl
 • PDO
 • PDO/Mysql
 • PDO/Postgresql
 • PDO/Sqlite
 • PDO/Oracle
 • Mongo

Het is niet nodig om al de bovenstaande extensies op het systeem met Phalcon geïnstalleerd te hebben. Het is mogelijk om deze alleen te installeren wanneer je ze nodig hebt. Wanneer je bijvoorbeeld een MySQL-database gebruikt, dan hoef je enkel PDO en PDO/MySQL te laden en kun je Oracle, SQlite en PostgreSQL negeren.

Hulp nodig?

Neem een kijkje op onze support pagina voor verschillende manieren om hulp te krijgen. We proberen je zo goed mogelijk te helpen.