دانلود فالکن

فالکون افزونه (extention) است که به زبان C نوشته شده است، بنابراین باید پرونده باینری متناسب با پلتفرم خود را دریافت کنید و یا اینکه با استفاده از کدهای منبع آن را کامپایل کنید.

Ubuntu or Debian

برای نصب فالکون بر روی اوبونتو باید از مراحل زیر پیروی کنید:

          curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/phalcon/stable/script.deb.sh | sudo bash

sudo apt-get install php5-phalcon

# Ubuntu 16.04+ or Debian 9+
sudo apt-get install php7.0-phalcon
        

If you wish to install the legacy version of Phalcon (1.x) use the following PPA:

sudo apt-add-repository ppa:phalcon/legacy

اگر شما apt-add-repository را ندارید، دستور زیر را اجرا کنید:

# Ubuntu 14.04+
sudo apt-get install software-properties-common

# Ubuntu 12.04
sudo apt-get install python-software-properties

گردآوری

شما میتوانید به راحتی افزونه را توسط سورس کد کامپایل و بر روی لینوکس خود نصب کنید.

نیازمندیها

بسته های مورد نیاز که باید از قبل نصب باشند:

 • منابع برای توسعه PHP 5.x
 • کامپایلر GCC

# Ubuntu
sudo apt-get install php5-dev php5-mysql gcc libpcre3-dev

# Fedora
sudo yum install php-devel php-mysqlnd gcc libtool pcre-devel

# RHEL
sudo yum install php-devel php-mysql gcc libtool pcre-devel

# Suse
yast2 -i php5-pear php5-devel php5-mysql gcc libtool pcre-devel

# OS X (Using Homebrew)
brew tap homebrew/dupes
brew tap homebrew/versions
brew tap homebrew/php
brew install php5x php5x-phalcon # Where "x" - minor number of PHP

گردآوری

1. برای ایجاد افزونه از طریق سورس c مراحل زیر را دنبال کنید

git clone --depth=1 git://github.com/phalcon/cphalcon.git
cd cphalcon/build
sudo ./install

2.افزونه را در فایل php.ini خود اضافه کنید:

extension=phalcon.so

۳. در پایان وب سرور را ریست کنید

Arch linux

یک PKGBUILD برای ArchLinux در اینجا موجود میباشد.

OpenSUSE

There is a package available here (thanks to Mariusz Łączak)

FreeBSD

یک خروجی برای FreeBSD در دسترس می‌باشد. تنها تعدادی فرمان برای نصب آن نیاز است:

# pkg_add -r phalcon
یا
# cd /usr/ports/www/phalcon && make install clean

cPanel

After requests from the community, the cPanel developers released a custom module that allows for installation of Phalcon in cPanel hosted sites. Information can be found here. The module is maintained in Github.

وابستگی ها

هر چند فالکن هیچگونه اتصال باینری با اکستنشن ها یا افزونه های پی اچ پی ندارد اما از تعدادی در جهت ارتقای کاربردپذیری استفاده می کند. افزونه های مورد استفاده عبارت اند از:

 • mbstring
 • mcrypt
 • openssl
 • PDO
 • PDO/Mysql
 • PDO/Postgresql
 • PDO/Sqlite
 • PDO/Oracle
 • Mongo

زمانی که فالکن را نصب کردید، نیازی نیست تمام افزونه های بالا هم نصب شده باشد.تنها می توانید یک کدام را در صورت استفاده نصب کنید. به عنوان مثال، اگر از پایگاه داده ی MySQL استفاده می کنید، می توانید تنها PDO/MySQL یا PDO را نصب و بارگیری کنید و از مابقی مانند Mongo ، Postgresql ، SQlite ، Oracle چشم پوشی کنید.

به کمک احتیاج دارید؟

نگاهی بیاندازید به صفحه ی پشتیبانی برای اطلاعات بیشتر. ما بیشترین تلاش خود را برای کمک به شما خواهیم کرد.