Komplexní PHP platforma dodávaná jako rozšíření C

Inovativní architektura Phalconu z něj dělá nejrychlejší PHP platformu, která kdy byla vyvinuta! Posuďte sami...

Sponzorováno

Základní funkce

 • Nízké režijní náklady

  Nízké režijní náklady

  Nízké HW nároky v porovnání s tradičními frameworky

 • MVC & HMVC

  MVC & HMVC

  Moduly, komponenty, modely, zobrazení a ovladače

 • Dependency Injection

  Dependency Injection

  Phalcon\Di je komponenta implementující vkládání závislostí a lokalizaci služeb a je sama o sobě jejich úložištěm.

 • Rest

  Rest

  V tomto případě můžete ke splnění vašich cílů využít buďto minimální, nebo kompletní verzi aplikace. Navíc je k dispozici výkonná sada HTTP pomocníků.

 • Autoloader

  Autoloader

  Poskytuje automatický samonačítací mechanismus tříd PHP pod specifikací PSR-4.

 • Router

  Router

  Phalcon\Mvc\Router nabízí schopnost pokročilého směřování.

Nízké režijní náklady

PHP C-extension (Phalcon)

 • Rozšíření Zephir/C se nahrají zároveň s PHP v průběhu spouštění procesu deamon webového serveru
 • Třídy a funkce poskytované rozšířením jsou dostupné k využití v jakékoli aplikaci
 • Kód je kompilovaný a není interpretovaný, protože již byl kompilován pro konkrétní operační systém a procesor
 • Díky své nízkoúrovňové architektuře a optimalizacím nabízí Phalcon aplikacím založeným na MVC nejnižší režijní náklady

Data & storage

 • ORM

  ORM

  Objektově relační mapování

 • PHQL

  PHQL

  Výkonný a bezpečný Phalcon Query Language, PHQL

 • ODM pro Mongo

  ODM pro Mongo

  Mapování objektových dokumentů pro MongoDB

 • Transakce

  Transakce

  Transakce v Phalconu umožňují zabezpečovat integritu dat.

 • Cache

  Cache

  Zlepšete svůj výkon s mnoha beckend mezipaměťmi, které Phalcon nabízí

ORM

Phalconem poskytované výkonné ORM vám umožní zacházet se záznamy v databázi jako s třídami nebo objekty. MySQL, PostgreSQL a SQLite jsou podporovány hned po instalaci.

          
use Phalcon\Mvc\Model;

class Robots extends Model
{
  public $id;

  public $name;

  public function initialize()
  {
    $this->hasMany('id', 'RobotsParts', 'robots_id');
  }
}
          
        

Náhledy a frontend

 • Šablonovací systémy

  Šablonovací systémy

  Views represent the user interface of your application

 • Šablony (Volt)

  Šablony (Volt)

  A template engine inspired by Jinja but built in C for PHP

 • i18n

  i18n

  Jednoduše přeložte své aplikace do mnoha jazyků

 • Formuláře

  Formuláře

  Jednoduše vytvářejte HTML formuláře

 • Flash zprávy

  Flash zprávy

  Bleskové zprávy jsou využívány k informování uživatele o stavu akcí.

Šablonovací systémy

Views represent the user interface of your application. Views are often HTML files with embedded PHP code that perform tasks related solely to the presentation of the data. Views handle the job of providing data to the web browser or other tool that is used to make requests from your application.

          
<html>
  <body>
  <div class='top'><?php $this->partial('shared/ad_banner'); ?></div>
  <div class='content'>
    <h1>Robots</h1>
    <p>Check out our specials for robots:</p>
    ...
  </div>
  <div class='footer'><?php $this->partial('shared/footer'); ?></div>
  </body>
</html>          
        

VÍCE...

 • ACL

  ACL

  Access Control List umožňuje uživatelům přistupovat k modulům, ke kterým mají oprávnění

 • Tříštění

  Tříštění

  Připojujte, ukládejte a načítejte data z mnoha databázových systémů zároveň

 • Crypt

  Crypt

  Zašifruje/dešifruje důležitá data, aby byla chráněna před neautorizovanými třetími stranami

 • Události

  Události

  Rozšiřte většinu komponent v rozhraní nastavením „hook points“, záchytných bodů. Vytvořte své vlastní události a udělejte tak vaši aplikaci flexibilnější a výkonnější

 • Řazení do fronty - procesy na pozadí

  Řazení do fronty - procesy na pozadí

  Využijte v Phalconu zabudovaný systém řazení do fronty k plánování úloh a snížení zátěže vašeho webového serveru

ACL

Takto můžete vytvořit access control list (ACL):

          
use Phalcon\Acl;
use Phalcon\Acl\Role;
use Phalcon\Acl\Adapter\Memory as AclList;

// Vytvořit ACL
$acl = new AclList();

// Výchozí akce je odmítnutí přístupu - DENY access
$acl->setDefaultAction(Acl::DENY);

// Registrujte dvě skupiny, Users jsou registrovaní uživatelé
// a hosté jsou uživatelé bez definované identity
$roles = array(
  'users' => new Role('Users'),
  'guests' => new Role('Guests')
);

foreach ($roles as $role) {
  $acl->addRole($role);
}
          
        

Dotazníková aplikace vytvořená za méně než 15 minut

Podívejte se na ukázkové video

Připojte se do naší aktivní vývojářské komunity!

Komunita přispívá rozšířeními, pluginy, adaptéry, VM, příklady, zdrojovými kódy... A dalšími způsoby