Komplexní PHP platforma dodávaná jako rozšíření C

Inovativní architektura Phalconu z něj dělá nejrychlejší PHP platformu, která kdy byla vyvinuta! Posuďte sami...

Sponzorováno

Základní funkce

 • Nízké režijní náklady

  Nízké režijní náklady

  Nízké HW nároky v porovnání s tradičními frameworky

 • MVC & HMVC

  MVC & HMVC

  Moduly, komponenty, modely, vizuály a ovladače

 • Dependency Injection

  Dependency Injection

  Phalcon\Di je komponenta implementující vkládání závislostí a lokalizaci služeb a je sama o sobě jejich úložištěm.

 • Rest

  Rest

  V tomto případě můžete ke splnění vašich cílů využít buďto minimální, nebo kompletní verzi aplikace. Navíc je k dispozici výkonná sada HTTP pomocníků.

 • Autoloader

  Autoloader

  Poskytuje automatický samonačítací mechanismus tříd PHP pod specifikací PSR-4.

 • Router

  Router

  Phalcon\Mvc\Router nabízí schopnost pokročilého směřování.

Nízké režijní náklady

PHP C-extension (Phalcon)

 • Rozšíření Zephir/C se nahrají zároveň s PHP v průběhu spouštění procesu deamon webového serveru
 • Třídy a funkce poskytované rozšířením jsou dostupné k využití v jakékoli aplikaci
 • Kód je kompilovaný a není interpretovaný, protože již byl kompilován pro konkrétní operační systém a procesor
 • Díky své nízkoúrovňové architektuře a optimalizacím nabízí Phalcon aplikacím založeným na MVC nejnižší režijní náklady

Data & storage

 • ORM

  ORM

  Objektově relační mapování

 • PHQL

  PHQL

  Výkonný a bezpečný Phalcon Query Language, PHQL

 • ODM pro Mongo

  ODM pro Mongo

  Mapování objektových dokumentů pro MongoDB

 • Transakce

  Transakce

  Transakce v Phalconu umožňují zabezpečovat integritu dat.

 • Cache

  Cache

  Zlepšete svůj výkon s mnoha beckend mezipaměťmi, které Phalcon nabízí

ORM

Phalconem poskytované výkonné ORM vám umožní zacházet se záznamy v databázi jako s třídami nebo objekty. MySQL, PostgreSQL a SQLite jsou podporovány hned po instalaci.

          
use Phalcon\Mvc\Model;

class Robots extends Model
{
  public $id;

  public $name;

  public function initialize()
  {
    $this->hasMany('id', 'RobotsParts', 'robots_id');
  }
}
          
        

Náhledy a frontend

 • Šablonovací systémy

  Šablonovací systémy

  Vizuály představují uživatelské rozhraní vaší aplikace

 • Šablony (Volt)

  Šablony (Volt)

  Nástroj pro tvorbu šablon inspirovaný Jinja, ale vytvořené v C pro PHP

 • i18n

  i18n

  Jednoduše přeložte své aplikace do mnoha jazyků

 • Formuláře

  Formuláře

  Jednoduše vytvářejte HTML formuláře

 • Flash zprávy

  Flash zprávy

  Bleskové zprávy jsou využívány k informování uživatele o stavu akcí.

Šablonovací systémy

Vizuály představují uživatelské rozhraní vaší aplikace. Často jde o HTML soubory s vloženým PHP kódem, který provádí výhradně úkoly spjaté se zobrazováním dat. Vizuály zajišťují poskytování dat internetovému prohlížeči nebo jinému nástroji, který je využíván k předkládání požadavků vaší aplikaci.

          
<html>
  <body>
  <div class='top'><?php $this->partial('shared/ad_banner'); ?></div>
  <div class='content'>
    <h1>Robots</h1>
    <p>Check out our specials for robots:</p>
    ...
  </div>
  <div class='footer'><?php $this->partial('shared/footer'); ?></div>
  </body>
</html>          
        

VÍCE...

 • ACL

  ACL

  Access Control List umožňuje uživatelům přistupovat k modulům, ke kterým mají oprávnění

 • Tříštění

  Tříštění

  Připojujte, ukládejte a načítejte data z mnoha databázových systémů zároveň

 • Crypt

  Crypt

  Zašifruje/dešifruje důležitá data, aby byla chráněna před neautorizovanými třetími stranami

 • Události

  Události

  Rozšiřte většinu komponent v rozhraní nastavením „hook points“, záchytných bodů. Vytvořte své vlastní události a udělejte tak vaši aplikaci flexibilnější a výkonnější

 • Řazení do fronty - procesy na pozadí

  Řazení do fronty - procesy na pozadí

  Využijte v Phalconu zabudovaný systém řazení do fronty k plánování úloh a snížení zátěže vašeho webového serveru

ACL

Takto můžete vytvořit access control list (ACL):

          
use Phalcon\Acl;
use Phalcon\Acl\Role;
use Phalcon\Acl\Adapter\Memory as AclList;

// Vytvořit ACL
$acl = new AclList();

// Výchozí akce je odmítnutí přístupu - DENY access
$acl->setDefaultAction(Acl::DENY);

// Registrujte dvě skupiny, Users jsou registrovaní uživatelé
// a hosté jsou uživatelé bez definované identity
$roles = array(
  'users' => new Role('Users'),
  'guests' => new Role('Guests')
);

foreach ($roles as $role) {
  $acl->addRole($role);
}
          
        

Dotazníková aplikace vytvořená za méně než 15 minut

Podívejte se na ukázkové video

Připojte se do naší aktivní vývojářské komunity!

Komunita přispívá rozšířeními, pluginy, adaptéry, VM, příklady, zdrojovými kódy... A dalšími způsoby